Nr projektu: POWR.01.02.01-20-0007/18
Tytuł projektu: Młodzi na Start - aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 roku życia

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Liczba
uczestników
Wykonawca
Indywidualny plan działań (4002/19) 2019-03-09 - 2020-06-30 202 51 OKZ Białystok
Spawanie metodą MAG-135 (42/19) 2019-03-11 - 2019-04-11 146 3 OKZ Białystok
Poradnictwo zawodowe (4005/19) 2019-04-12 - 2020-06-30 202 51 OKZ Białystok
Spawanie metodą MAG-135 (59/19) 2019-04-15 - 2019-05-24 146 2 OKZ Białystok
Indywidualny plan działań (4251/19) 2019-04-24 - 2020-03-11 161 40 OKZ Sokółka
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych (61/19) 2019-04-24 - 2019-05-10 35 1 OKZ Białystok
Poradnictwo zawodowe (4252/19) 2019-05-08 - 2020-02-13 160 40 OKZ Sokółka
Stylizacja paznokci (937/19) 2019-05-11 - 2019-05-26 60 2 OKZ Sokółka
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (935/19) 2019-05-20 - 2019-06-19 60 6 OKZ Sokółka
Sprzedawca/magazynier z obsługą żurawi przenośnych HDS (942/19) 2019-05-21 - 2019-06-17 57 2 OKZ Sokółka
Spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111 (75/19) 2019-05-27 - 2019-06-28 146 1 OKZ Białystok
Spawanie metodą MAG-135 (80/19) 2019-05-27 - 2019-06-28 146 2 OKZ Białystok
Księgowość wspomagana komputerem (939/19) 2019-05-27 - 2019-07-01 60 6 OKZ Sokółka
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV - przygotowanie do weryfikacji uprawnień (948/19) 2019-06-17 - 2019-06-19 9 2 OKZ Sokółka
Sprzedawca / Florysta (950/19) 2019-07-18 - 2019-07-30 58 1 OKZ Sokółka
Spawanie metodą MAG - 135 (96/19) 2019-07-18 - 2019-08-09 146 1 OKZ Białystok
Sprzedawca / Florysta - dekorator (952/19) 2019-07-24 - 2019-08-01 58 2 OKZ Sokółka
Spawanie metodą MAG-135 (102/19) 2019-09-02 - 2019-10-04 146 3 OKZ Białystok
Spawanie metodą TIG - 141 (110/19) 2019-09-02 - 2019-10-04 146 1 OKZ Białystok
Kadry i płace - prowadzenie spraw kadrowo płacowych. Kurs umiejętności zawodowych A.35 (108/19) 2019-09-06 - 2019-12-07 146 3 OKZ Białystok
Grafika komputerowa z pakietem Corel (112/19) 2019-09-07 - 2019-09-26 50 5 OKZ Białystok
Kurs czeladniczy - kucharz (131/19) 2019-09-17 - 2019-12-01 200 1 OKZ Białystok
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV - przygotowanie do weryfikacji uprawnień (978/19) 2019-09-18 - 2019-09-25 9 1 OKZ Sokółka
Stylizacja paznokci - nowoczesne metody (130/19) 2019-09-21 - 2019-12-15 60 5 OKZ Białystok
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (985/19) 2019-10-02 - 2019-10-31 70 7 OKZ Sokółka
Kurs czeladniczy - Cukiernik (136/19) 2019-10-02 - 2019-12-19 203 2 OKZ Białystok
Spawanie metodą MAG-135 (144/19) 2019-10-07 - 2019-11-08 146 1 OKZ Białystok
Spawanie metodą TIG-141 (147/19) 2019-10-07 - 2019-11-08 146 1 OKZ Białystok
Obróbka komputerowa w programie Adobe Photoshop (165/19) 2019-10-26 - 2019-12-11 50 3 OKZ Białystok
Cukiernik (992/19) 2019-10-26 - 2019-11-16 70 2 OKZ Sokółka
Tworzenie przekazu reklamowego z modułem prowadzenia sklepu www (172/19) 2019-11-09 - 2020-02-15 94 4 OKZ Białystok
Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetnlenia elektrycznego o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja (2508/19) 2019-12-16 - 2020-01-10 40 1 OKZ Sokółka
Spawanie metodą MAG - 135 (16/20) 2020-01-13 - 2020-02-14 146 1 OKZ Białystok
Spawanie metodą TIG-141 (30/20) 2020-01-13 - 2020-02-14 146 2 OKZ Białystok
Sprzedawca/cukiernik (938/20) 2020-02-07 - 2020-03-02 40 1 OKZ Sokółka
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (916/20) 2020-02-17 - 2020-03-03 48 1 OKZ Sokółka
Operator wózków widłowych z wymianą butli gazowych (48/20) 2020-02-24 - 2020-03-14 40 1 OKZ Białystok