Nr projektu: RPPD.02.01.00-20-0257/18
Tytuł projektu: Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo po 30 roku życia

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Liczba
uczestników
Wykonawca
Indywidualny Plan Działań (4352/19) 2019-12-05 - 2020-12-30 38 10 OKZ Augustów
Indywidualny Plan Działań (4014/19) 2019-12-12 - 2021-09-30 140 37 OKZ Suwałki
Poradnictwo zawodowe (4353/19) 2019-12-13 - 2020-01-03 18 10 OKZ Augustów
Konserwator - Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP (1202/20) 2020-01-04 - 2020-04-30 100 5 OKZ Augustów
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych (1203/20) 2020-01-04 - 2020-04-30 130 2 OKZ Augustów
Sprzedawca z elementami florystyki (1204/20) 2020-01-04 - 2020-02-20 100 2 OKZ Augustów
Indywidualny Plan Działań (4751/20) 2020-01-09 - 2021-09-30 98 22 OKZ Grajewo
Indywidualny Plan Działań (4752/20) 2020-01-09 - 2021-01-18 32 8 OKZ Grajewo
Poradnictwo zawodowe (4753/20) 2020-01-21 - 2020-02-29 16 8 OKZ Grajewo
Poradnictwo zawodowe (4754/20) 2020-01-25 - 2020-03-06 36 18 OKZ Grajewo
Magazynier z obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem oraz językiem litewskim (1007/20) 2020-02-03 - 2020-05-28 120 3 OKZ Suwałki
Pracownik biurowy z modułem ECDL e- Citzen (2202/20) 2020-02-03 - 2020-02-21 60 1 OKZ Grajewo
Pomoc kucharza z obsługą kelnerską (2203/20) 2020-02-04 - 2020-02-22 65 2 OKZ Grajewo
Opiekun osób starszych i dzieci z elementami animatora zabaw (2204/20) 2020-02-05 - 2020-02-28 90 6 OKZ Grajewo
Bukieciarz Florysta (2207/20) 2020-02-07 - 2020-02-26 80 2 OKZ Grajewo
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (2206/20) 2020-02-08 - 2020-02-29 80 2 OKZ Grajewo
Pracownik gospodarczo - remontowy (2209/20) 2020-02-08 - 2020-02-29 76 3 OKZ Grajewo
Poradnictwo zawodowe (4304/20) 2020-02-09 - 2021-09-30 60 30 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1206/20) 2020-02-10 - 2020-02-10 8 8 OKZ Augustów
Grafika komputerowa z certyfikatem ECDL (1013/20) 2020-02-11 - 2020-05-28 80 1 OKZ Suwałki
Księgowość wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL (1015/20) 2020-02-12 - 2020-06-16 120 5 OKZ Suwałki
Elektryk - konserwator z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej. (1017/20) 2020-02-19 - 2020-05-04 60 1 OKZ Suwałki
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych (2210/20) 2020-02-22 - 2020-06-18 80 1 OKZ Grajewo
Pracownik ds. kadrowych i płacowych z certyfikatem ECDL (1023/20) 2020-02-22 - 2020-06-15 100 3 OKZ Suwałki
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (1026/20) 2020-02-24 - 2020-07-15 280 2 OKZ Suwałki
Asystent osoby niepełnosprawnej (1029/20) 2020-02-26 - 2020-06-18 130 2 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (2205/20) 2020-02-27 - 2020-02-27 8 17 OKZ Grajewo
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (2211/20) 2020-03-07 - 2020-08-08 80 9 OKZ Grajewo
Elektryk z uprawnieniami z zakresu urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV (1213/20) 2020-04-21 - 2020-05-29 61 1 OKZ Augustów
Warsztaty kreowania wizerunku (1037/20) 2020-05-20 - 2020-05-27 8 6 OKZ Suwałki
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z certyfikatem ECDL (1038/20) 2020-05-21 - 2020-08-21 140 1 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1044/20) 2020-05-22 - 2020-05-29 8 7 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (2224/20) 2020-07-11 - 2020-07-11 8 9 OKZ Grajewo
Elektryk z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV (1072/20) 2020-09-04 - 2020-10-17 60 2 OKZ Suwałki
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV (1073/20) 2020-09-04 - 2020-10-17 90 1 OKZ Suwałki
Pracownik ds. kadrowych i płacowych z certyfikatem ECDL (1074/20) 2020-09-05 - 2020-10-09 100 2 OKZ Suwałki
Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD (1076/20) 2020-09-05 - 2020-10-23 70 1 OKZ Suwałki
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (1086/20) 2020-09-28 - 2020-12-17 280 3 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1089/20) 2020-10-10 - 2020-10-11 8 7 OKZ Suwałki
Grafika komputerowa z certyfikatem ECDL (1097/20) 2020-10-16 - 2020-12-10 80 2 OKZ Suwałki
Księgowość wspomagana komputerem (2248/20) 2020-10-16 - 2020-11-14 80 1 OKZ Grajewo
Poradnictwo zawodowe (4759/20) 2020-10-20 - 2021-01-31 2 1 OKZ Grajewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1104/20) 2020-12-05 - 2020-12-05 8 3 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (2211/21) 2021-03-04 - 2021-03-04 8 1 OKZ Grajewo
Indywidualny Plan Działań (4351/21) 2021-04-29 - 2021-06-30 4 1 OKZ Augustów
Poradnictwo zawodowe (4352/21) 2021-04-30 - 2021-06-30 2 1 OKZ Augustów
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (1227/21) 2021-05-04 - 2021-06-12 60 1 OKZ Augustów
Pracownik ds. kadrowych i płacowych z certyfikatem ECDL (1045/21) 2021-05-06 - 2021-06-19 100 4 OKZ Suwałki
Magazynier-handlowiec z obsługą kasy fiskalnej (1048/21) 2021-05-06 - 2021-05-28 60 1 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1059/21) 2021-05-31 - 2021-06-01 8 5 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1236/21) 2021-06-17 - 2021-06-17 8 1 OKZ Augustów
Poradnictwo zawodowe (4751/21) 2021-08-20 - 2021-08-24 6 3 OKZ Grajewo
Indywidualny Plan Działań (4353/21) 2021-08-23 - 2021-09-30 14 4 OKZ Augustów
Warsztaty kreowania wizerunku (2250/21) 2021-08-26 - 2021-08-26 8 3 OKZ Grajewo
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (2253/21) 2021-08-27 - 2021-09-29 35 1 OKZ Grajewo
Bukieciarz- Florysta (2256/21) 2021-09-01 - 2021-09-22 80 6 OKZ Grajewo
Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac (2254/21) 2021-09-04 - 2021-09-29 110 2 OKZ Grajewo
Pracownik administracyjno - biurowy (1244/21) 2021-09-06 - 2021-09-29 60 2 OKZ Augustów
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego (1245/21) 2021-09-07 - 2021-09-28 70 2 OKZ Augustów
Poradnictwo zawodowe (4354/21) 2021-09-15 - 2021-09-16 6 3 OKZ Augustów
Warsztaty kreowania wizerunku (1246/21) 2021-09-22 - 2021-09-22 8 3 OKZ Augustów