Nr projektu: RPPD.02.01.00-20-0260/18
Tytuł projektu: Najpierw szkolenie a później lepsze zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Liczba
uczestników
Wykonawca
Indywidualny Plan Działań (4013/19) 2019-12-14 - 2022-03-31 260 65 OKZ Suwałki
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1009/20) 2020-02-03 - 2020-03-06 60 3 OKZ Suwałki
Poradnictwo zawodowe (4303/20) 2020-02-03 - 2022-03-10 126 63 OKZ Suwałki
Magazynier z obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem oraz językiem litewskim (1008/20) 2020-02-03 - 2020-05-28 120 2 OKZ Suwałki
Grafika komputerowa z certyfikatem ECDL (1014/20) 2020-02-11 - 2020-05-28 80 1 OKZ Suwałki
Księgowość wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL (1016/20) 2020-02-12 - 2020-06-16 120 2 OKZ Suwałki
Elektryk - konserwator z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej (1019/20) 2020-02-19 - 2020-07-06 120 1 OKZ Suwałki
Pracownik ds. kadrowych i płacowych z certyfikatem ECDL (1024/20) 2020-02-22 - 2020-06-15 100 2 OKZ Suwałki
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (1027/20) 2020-02-24 - 2020-07-15 280 1 OKZ Suwałki
Indywidualny Plan Działań (4755/20) 2020-02-24 - 2022-03-29 183 45 OKZ Grajewo
Asystent osoby niepełnosprawnej (1028/20) 2020-02-26 - 2020-06-18 130 3 OKZ Suwałki
Kreowanie wizerunku (1031/20) 2020-02-29 - 2020-02-29 8 10 OKZ Suwałki
Poradnictwo zawodowe (4756/20) 2020-03-07 - 2022-03-17 90 45 OKZ Grajewo
Kurs krawiecki (1034/20) 2020-03-11 - 2020-06-25 100 2 OKZ Suwałki
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych (2213/20) 2020-03-13 - 2020-07-15 80 1 OKZ Grajewo
Indywidualny Plan Działań (4352/20) 2020-05-04 - 2022-03-31 95 24 OKZ Augustów
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, gazowych oraz cieplnych - przygotowanie do egzaminów SEP G1, G2, G3. (2218/20) 2020-05-11 - 2020-06-02 83 1 OKZ Grajewo
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z certyfikatem ECDL (1039/20) 2020-05-21 - 2020-08-21 280 5 OKZ Suwałki
Kucharz (2219/20) 2020-06-04 - 2020-07-24 155 1 OKZ Grajewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1045/20) 2020-06-17 - 2020-06-19 8 6 OKZ Suwałki
Spawanie metodą TIG-141 (127/20) 2020-07-06 - 2020-08-07 146 1 OKZ Białystok
Warsztaty kreowania wizerunku (2225/20) 2020-07-11 - 2020-07-11 8 4 OKZ Grajewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1056/20) 2020-08-02 - 2020-08-02 8 6 OKZ Suwałki
Poradnictwo zawodowe (4351/20) 2020-08-13 - 2021-12-31 48 24 OKZ Augustów
Wizaż i stylizacja (2238/20) 2020-08-23 - 2020-09-27 60 1 OKZ Grajewo
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1060/20) 2020-08-28 - 2020-09-30 60 2 OKZ Suwałki
Elektryk z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV (1061/20) 2020-09-04 - 2020-10-17 60 2 OKZ Suwałki
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej (1446/20) 2020-09-12 - 2020-12-22 245 1 OKZ Ełk
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (1228/20) 2020-09-16 - 2020-09-24 33 1 OKZ Augustów
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS z uprawnieniami elektrycznymi do 1 KV (1078/20) 2020-09-17 - 2020-10-03 50 1 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1085/20) 2020-09-25 - 2020-09-26 8 7 OKZ Suwałki
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (1087/20) 2020-09-28 - 2020-12-17 280 1 OKZ Suwałki
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1229/20) 2020-09-29 - 2020-12-05 83 2 OKZ Augustów
Spawanie acetylenowo - tlenowe- 311 (200/20) 2020-10-12 - 2020-11-13 146 1 OKZ Białystok
Księgowość wspomagana komputerem z obsługą programów MS Office (2245/20) 2020-10-13 - 2020-11-14 120 1 OKZ Grajewo
Kurs obsługi programów MS Office z elementami marketingu (2246/20) 2020-10-13 - 2020-11-16 80 1 OKZ Grajewo
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (2247/20) 2020-10-13 - 2020-10-23 35 1 OKZ Grajewo
Grafika komputerowa z certyfikatem ECDL (1095/20) 2020-10-16 - 2020-12-10 80 1 OKZ Suwałki
Spawanie metodą TIG i MAG (1822/20) 2020-10-19 - 2020-12-05 216 1 OKZ Gołdap
Księgowość wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL (1099/20) 2020-11-04 - 2021-01-30 120 3 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1103/20) 2020-12-05 - 2020-12-05 8 6 OKZ Suwałki
Elektryk z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV (1236/20) 2020-12-05 - 2020-12-14 40 1 OKZ Augustów
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1107/20) 2020-12-09 - 2021-01-29 60 2 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1202/21) 2021-01-16 - 2021-01-16 8 7 OKZ Augustów
Kosmetyczka z modułem stylizacji rzęs i obsługą autoklawu (1003/21) 2021-01-21 - 2021-03-27 96 6 OKZ Suwałki
Profesjonalny sprzedawca z obsługa komputera (2202/21) 2021-01-22 - 2021-02-25 50 6 OKZ Grajewo
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego (1711/21) 2021-01-26 - 2021-02-27 70 1 OKZ Olecko
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1203/21) 2021-01-30 - 2021-03-18 42 2 OKZ Augustów
Pracownik ds. kadrowych i płacowych z certyfikatem ECDL (1009/21) 2021-02-10 - 2021-03-23 100 3 OKZ Suwałki
Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac (2204/21) 2021-02-13 - 2021-06-13 120 4 OKZ Grajewo
Kadry i płace (2205/21) 2021-02-13 - 2021-03-21 40 1 OKZ Grajewo
Pracownik ds. kadrowych i płacowych z księgowością komputerową (2210/21) 2021-02-14 - 2021-06-12 120 2 OKZ Grajewo
Kadry i płace (1206/21) 2021-02-17 - 2021-03-13 60 5 OKZ Augustów
Warsztaty kreowania wizerunku (2212/21) 2021-03-04 - 2021-03-04 8 6 OKZ Grajewo
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (1211/21) 2021-03-05 - 2021-03-25 33 1 OKZ Augustów
Warsztaty kreowania wizerunku (2215/21) 2021-03-11 - 2021-03-11 8 6 OKZ Grajewo
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS (1214/21) 2021-03-12 - 2021-04-10 35 1 OKZ Augustów
Warsztaty kreowania wizerunku (1022/21) 2021-03-14 - 2021-03-14 8 8 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (2217/21) 2021-03-20 - 2021-03-20 8 8 OKZ Grajewo
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (2219/21) 2021-03-20 - 2021-04-28 35 4 OKZ Grajewo
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1027/21) 2021-03-22 - 2021-04-26 60 2 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1218/21) 2021-03-24 - 2021-03-25 8 9 OKZ Augustów
Księgowość wspomagana komputerem z elementami kadr i płac (2223/21) 2021-03-28 - 2021-06-27 120 1 OKZ Grajewo
Kucharz (1220/21) 2021-04-09 - 2021-06-26 120 2 OKZ Augustów
Księgowość wspomagana komputerem (1221/21) 2021-04-10 - 2021-05-06 60 4 OKZ Augustów
Warsztaty kreowania wizerunku (2226/21) 2021-04-17 - 2021-04-17 8 5 OKZ Grajewo
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego (1034/21) 2021-04-19 - 2021-05-31 120 2 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (2231/21) 2021-04-24 - 2021-04-24 8 10 OKZ Grajewo
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (1228/21) 2021-05-04 - 2021-06-12 60 2 OKZ Augustów
Elektryk z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV (1037/21) 2021-05-05 - 2021-06-28 60 1 OKZ Suwałki
Pracownik ds.kadrowych i płacowych z certyfikatem ECDL (1042/21) 2021-05-06 - 2021-06-19 100 1 OKZ Suwałki
Magazynier-handlowiec z obsługą kasy fiskalnej (1047/21) 2021-05-06 - 2021-05-28 60 1 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1052/21) 2021-05-16 - 2021-05-16 8 6 OKZ Suwałki
Urządzenia, sieci i instalacje gazowe SEP Gr. 3 (2237/21) 2021-05-25 - 2021-05-31 25 1 OKZ Grajewo
Bezpieczna wymiana butli w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym (2238/21) 2021-05-30 - 2021-05-30 8 1 OKZ Grajewo
Operator wózków jezdniowych specjalizowanych (2240/21) 2021-06-10 - 2021-10-07 62 5 OKZ Grajewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1234/21) 2021-06-17 - 2021-06-17 8 4 OKZ Augustów
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (2244/21) 2021-06-28 - 2021-10-07 40 1 OKZ Grajewo
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (1074/21) 2021-08-23 - 2021-09-24 70 2 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (2251/21) 2021-08-26 - 2021-08-26 8 2 OKZ Grajewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1085/21) 2021-09-19 - 2021-09-19 8 2 OKZ Suwałki
Archiwista zakładowy (1088/21) 2021-09-27 - 2021-10-21 40 3 OKZ Suwałki
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1250/21) 2021-09-30 - 2021-11-08 35 1 OKZ Augustów
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1091/21) 2021-10-02 - 2021-11-15 55 1 OKZ Suwałki
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1092/21) 2021-10-04 - 2021-11-15 35 2 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1254/21) 2021-10-20 - 2021-10-20 8 1 OKZ Augustów
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (1098/21) 2021-10-20 - 2021-12-17 280 3 OKZ Suwałki
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1262/21) 2021-11-17 - 2021-12-30 35 2 OKZ Augustów
Warsztaty kreowania wizerunku (1110/21) 2021-12-05 - 2021-12-05 8 6 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1268/21) 2021-12-15 - 2021-12-16 8 2 OKZ Augustów
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (1004/22) 2022-01-11 - 2022-01-21 30 1 OKZ Suwałki
Pracownik ds. kadrowych i płacowych z księgowością komputerową (2202/22) 2022-01-29 - 2022-03-13 120 2 OKZ Grajewo
Grafika komputerowa (1013/22) 2022-02-05 - 2022-03-06 80 1 OKZ Suwałki
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego (1015/22) 2022-02-16 - 2022-03-18 100 1 OKZ Suwałki
Operator żurawi samojezdnych (1018/22) 2022-02-21 - 2022-03-16 50 2 OKZ Suwałki
Elektryk z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV (1028/22) 2022-03-08 - 2022-03-24 40 1 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1031/22) 2022-03-20 - 2022-03-20 8 5 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (2211/22) 2022-03-22 - 2022-03-22 8 3 OKZ Grajewo
Kadry i płace (2210/22) 2022-03-23 - 2022-03-28 40 1 OKZ Grajewo