Nr projektu: RPPD.02.01.00-20-0262/18
Tytuł projektu: Zwiększ swoje Kwalifikacje - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Liczba
uczestników
Wykonawca
Indywidualny Plan Działań (4207/19) 2019-11-27 - 2022-10-31 164 41 OKZ Siemiatycze
Poradnictwo zawodowe (4208/19) 2019-12-07 - 2022-10-31 82 41 OKZ Siemiatycze
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (831/19) 2019-12-16 - 2020-03-09 60 2 OKZ Siemiatycze
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (801/20) 2020-01-15 - 2020-01-31 39 2 OKZ Siemiatycze
Indywidualny Plan Działań (4101/20) 2020-01-27 - 2022-10-31 226 57 OKZ Bielsk Podlaski
Poradnictwo zawodowe (4103/20) 2020-02-13 - 2022-10-31 114 57 OKZ Bielsk Podlaski
Indywidualny Plan Działań (4006/20) 2020-02-14 - 2022-06-30 94 24 OKZ Białystok
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowej w wózkach zasilanych gazem (415/20) 2020-02-17 - 2020-02-26 43 3 OKZ Bielsk Podlaski
Kadry i płace z pakietem Office (416/20) 2020-02-26 - 2020-07-03 72 1 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (805/20) 2020-02-29 - 2020-02-29 8 4 OKZ Siemiatycze
Podstawy księgowości (2107/20) 2020-03-07 - 2020-06-27 50 1 OKZ Zambrów
Warsztaty kreowania wizerunku (424/20) 2020-03-07 - 2020-03-07 8 4 OKZ Bielsk Podlaski
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (808/20) 2020-03-11 - 2020-07-10 60 3 OKZ Siemiatycze
Poradnictwo zawodowe (4007/20) 2020-05-08 - 2021-06-30 46 23 OKZ Białystok
Warsztaty kreowania wizerunku (112/20) 2020-06-28 - 2020-06-28 8 4 OKZ Białystok
Indywidualny Plan Działań (4153/20) 2020-06-30 - 2022-10-31 40 10 OKZ Hajnówka
Warsztaty kreowania wizerunku (822/20) 2020-07-04 - 2020-07-04 8 4 OKZ Siemiatycze
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (644/20) 2020-07-23 - 2020-08-27 80 1 OKZ Hajnówka
Obsługa suwnic (446/20) 2020-07-29 - 2020-08-01 32 1 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (439/20) 2020-08-01 - 2020-08-01 8 7 OKZ Bielsk Podlaski
Kadry i płace z pakietem Office (443/20) 2020-08-04 - 2020-09-10 72 6 OKZ Bielsk Podlaski
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym (646/20) 2020-08-26 - 2020-09-11 35 1 OKZ Hajnówka
Spawanie metodą TIG-141 (161/20) 2020-09-07 - 2020-10-09 146 2 OKZ Białystok
Warsztaty kreowania wizerunku (825/20) 2020-09-26 - 2020-09-26 8 3 OKZ Siemiatycze
Warsztaty kreowania wizerunku (2122/20) 2020-10-10 - 2020-10-10 8 3 OKZ Zambrów
Kadry i płace (467/20) 2020-10-12 - 2020-12-04 66 2 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (476/20) 2020-11-21 - 2020-11-21 8 2 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (33/21) 2021-02-14 - 2021-02-14 8 1 OKZ Białystok
Kadry i płace (406/21) 2021-02-15 - 2021-03-22 66 2 OKZ Bielsk Podlaski
Spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111 (41/21) 2021-02-22 - 2021-03-26 146 1 OKZ Białystok
Operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (414/21) 2021-03-08 - 2021-03-16 34 1 OKZ Bielsk Podlaski
Pracownik administracyjno-biurowy.Prowadzenie sekretariatu. (48/21) 2021-03-08 - 2021-03-31 60 1 OKZ Białystok
Poradnictwo zawodowe (4154/20) 2021-03-14 - 2022-10-31 20 10 OKZ Hajnówka
Kucharz z elementami dietetyki (422/21) 2021-03-15 - 2021-05-08 60 2 OKZ Bielsk Podlaski
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (801/21) 2021-03-16 - 2021-03-26 52 3 OKZ Siemiatycze
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kasy fiskalnej i urządzeniami instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (631/21) 2021-03-26 - 2021-05-04 90 2 OKZ Hajnówka
Warsztaty kreowania wizerunku (64/21) 2021-03-26 - 2021-03-26 8 3 OKZ Białystok
Warsztaty kreowania wizerunku (420/21) 2021-03-27 - 2021-03-27 8 5 OKZ Bielsk Podlaski
Prowadzenie sklepu internetowego (66/21) 2021-04-06 - 2021-05-04 35 1 OKZ Białystok
Opiekun osób starszych (802/21) 2021-04-09 - 2021-05-17 58 3 OKZ Siemiatycze
Opiekunka osób zależnych z modułem masażu (637/21) 2021-04-13 - 2021-05-30 80 1 OKZ Hajnówka
Kadry i płace z modułem rejestracji medycznej (638/21) 2021-04-17 - 2021-09-09 80 1 OKZ Hajnówka
Kadry i płace (70/21) 2021-04-26 - 2021-07-16 120 3 OKZ Białystok
Warsztaty kreowania wizerunku (804/21) 2021-05-08 - 2021-05-08 8 4 OKZ Siemiatycze
Warsztaty kreowania wizerunku (84/21) 2021-05-13 - 2021-05-13 8 4 OKZ Białystok
Operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (438/21) 2021-05-21 - 2021-05-31 35 1 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (436/21) 2021-05-22 - 2021-05-22 8 1 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (806/21) 2021-06-12 - 2021-06-12 8 6 OKZ Siemiatycze
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (807/21) 2021-06-15 - 2021-06-23 39 2 OKZ Siemiatycze
Warsztaty kreowania wizerunku (128/21) 2021-06-27 - 2021-06-27 8 1 OKZ Białystok
Warsztaty kreowania wizerunku (658/21) 2021-07-03 - 2021-07-03 8 6 OKZ Hajnówka
Kadry i płace (455/21) 2021-07-23 - 2021-09-17 66 2 OKZ Bielsk Podlaski
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (460/21) 2021-08-03 - 2021-12-10 200 3 OKZ Bielsk Podlaski
Operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (464/21) 2021-08-21 - 2021-09-01 35 1 OKZ Bielsk Podlaski
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (816/21) 2021-09-06 - 2021-11-29 200 3 OKZ Siemiatycze
Opiekun osoby starszej z elementami masażu (470/21) 2021-09-11 - 2021-10-09 54 7 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (467/21) 2021-09-11 - 2021-09-11 8 6 OKZ Bielsk Podlaski
Kurs krawiecki (485/21) 2021-09-23 - 2021-12-17 43 1 OKZ Bielsk Podlaski
Operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (481/21) 2021-09-25 - 2021-10-06 39 1 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (824/21) 2021-10-02 - 2021-10-02 8 6 OKZ Siemiatycze
Kadry i płace (150/21) 2021-10-02 - 2021-11-06 40 1 OKZ Białystok
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (825/21) 2021-10-12 - 2021-10-16 35 1 OKZ Siemiatycze
Warsztaty kreowania wizerunku (488/21) 2021-10-16 - 2021-10-16 8 9 OKZ Bielsk Podlaski
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (830/21) 2021-10-27 - 2021-11-30 60 3 OKZ Siemiatycze
Podstawy rachunkowości (174/21) 2021-11-07 - 2021-12-04 50 1 OKZ Białystok
Spawanie acetylenowo-gazowe - 311 (187/21) 2021-11-22 - 2021-12-23 146 1 OKZ Białystok
Kadry i płace (512/21) 2021-12-01 - 2022-01-16 66 2 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (841/21) 2021-12-04 - 2021-12-04 8 8 OKZ Siemiatycze
Warsztaty kreowania wizerunku (514/21) 2021-12-11 - 2021-12-11 8 2 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (5/22) 2022-01-15 - 2022-01-15 8 3 OKZ Białystok
Obsługa programu Microsoft Excel (802/22) 2022-01-24 - 2022-02-16 32 3 OKZ Siemiatycze
Opiekunka osób zależnych z modułem masażu (606/22) 2022-02-01 - 2022-03-22 80 2 OKZ Hajnówka
Operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (413/22) 2022-02-14 - 2022-02-28 47 4 OKZ Bielsk Podlaski
Wizaż i stylizacja paznokci (418/22) 2022-02-21 - 2022-03-10 39 4 OKZ Bielsk Podlaski
Spawanie metodą MAG - 135 (415/22) 2022-02-22 - 2022-03-27 116 2 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (425/22) 2022-02-26 - 2022-02-26 8 10 OKZ Bielsk Podlaski
Operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (808/22) 2022-03-21 - 2022-03-26 39 2 OKZ Siemiatycze
Kadry i płace (430/22) 2022-03-26 - 2022-04-27 66 5 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (436/22) 2022-04-09 - 2022-04-09 8 5 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (627/22) 2022-04-22 - 2022-04-22 8 4 OKZ Hajnówka
Opiekun osoby starszej z elementami masażu (437/22) 2022-04-29 - 2022-05-29 54 2 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (812/22) 2022-05-08 - 2022-05-08 8 2 OKZ Siemiatycze
Księgowość wspomagana komupterem (442/22) 2022-05-14 - 2022-06-11 60 3 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (440/22) 2022-05-21 - 2022-05-21 8 5 OKZ Bielsk Podlaski
Operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (819/22) 2022-05-30 - 2022-06-07 39 2 OKZ Siemiatycze
Warsztaty kreowania wizerunku (823/22) 2022-06-05 - 2022-06-05 8 2 OKZ Siemiatycze
Warsztaty kreowania wizerunku (93/22) 2022-06-21 - 2022-06-21 8 2 OKZ Białystok
Operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (449/22) 2022-07-20 - 2022-08-18 35 1 OKZ Bielsk Podlaski
Warsztaty kreowania wizerunku (462/22) 2022-10-08 - 2022-10-08 8 5 OKZ Bielsk Podlaski