Nr projektu: POWR.01.02.01-28-0054/19
Tytuł projektu: MŁODZI I AKTYWNI - kompleksowe wsparcie osób do 29 roku życia

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Liczba
uczestników
Wykonawca
Indywidualny Plan Działania (4513/20) 2020-05-30 - 2022-12-31 138 37 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4451/20) 2020-06-01 - 2022-12-01 100 27 OKZ Giżycko
Indywidualny Plan Działania (4408/20) 2020-06-01 - 2021-12-30 146 38 OKZ Ełk
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i kwalifikacjami na kierowcę kategorii B (1359/20) 2020-06-02 - 2020-06-30 94 1 OKZ Ełk
Kadry i Płace (1608/20) 2020-06-02 - 2020-07-30 80 2 OKZ Giżycko
Barista (1734/20) 2020-06-02 - 2020-06-03 12 7 OKZ Olecko
Barman I stopnia (1735/20) 2020-06-04 - 2020-06-09 24 7 OKZ Olecko
Indywidualny Plan Działania (4651/20) 2020-06-04 - 2022-12-31 128 32 OKZ Węgorzewo
Poradnictwo zawodowe (4514/20) 2020-06-05 - 2022-12-31 78 26 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4409/20) 2020-06-07 - 2021-12-26 105 35 OKZ Ełk
Indywidualny Plan Działania (4605/20) 2020-06-10 - 2022-12-31 91 26 OKZ Pisz
Specjalista do spraw kadr i księgowości - najnowsze zmiany wraz z obsługą arkuszy kalkulacyjnych (1363/20) 2020-06-16 - 2020-07-07 111 1 OKZ Ełk
Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie (1729/20) 2020-06-17 - 2020-06-30 80 2 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4452/20) 2020-06-18 - 2022-12-01 81 27 OKZ Giżycko
Operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem wraz z uprawnieniami elektrycznymi (1366/20) 2020-06-19 - 2020-07-04 59 5 OKZ Ełk
Poradnictwo zawodowe (4652/20) 2020-06-19 - 2022-12-31 93 31 OKZ Węgorzewo
Kreowanie wizerunku (1367/20) 2020-06-21 - 2020-06-21 8 7 OKZ Ełk
Specjalista ds. kadr i płac (2005/20) 2020-06-22 - 2020-07-09 56 2 OKZ Węgorzewo
Barista (1738/20) 2020-06-24 - 2020-06-25 12 4 OKZ Olecko
Obsługa klienta z umiejętnościami baristy oraz kwalifikacjami na kierowcę kategorii B (1378/20) 2020-06-24 - 2020-07-26 124 2 OKZ Ełk
Barman I stopnia (1739/20) 2020-06-26 - 2020-06-30 24 4 OKZ Olecko
Komputerowe prowadzenie sprzedaży wraz z umiejętnością obsługi kasy fiskalne, arkuszy kalkulacyjnych i nowoczesnymi technikami sprzedaży (1388/20) 2020-06-29 - 2020-07-23 78 1 OKZ Ełk
Sprzedawca w sklepie kosmetycznym wraz z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej i komputerowym prowadzeniem sprzedaży (1392/20) 2020-06-29 - 2020-09-01 99 1 OKZ Ełk
Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą komputera (2004/20) 2020-06-29 - 2020-07-17 60 5 OKZ Węgorzewo
Indywidualny Plan Działania (4553/20) 2020-06-30 - 2022-12-31 80 22 OKZ Gołdap
Pomocnik w restauracji wraz z uprawnieniami na kierowcę kat B (1386/20) 2020-07-01 - 2020-07-31 86 1 OKZ Ełk
Instalator mikroinstalacji i małej instalacji w zakresie systemów fotowoltaicznych wraz z uprawnieniami na kierowanie pojazdem kat B (1387/20) 2020-07-01 - 2020-07-26 100 1 OKZ Ełk
Pizzerman (1394/20) 2020-07-03 - 2020-07-09 30 1 OKZ Ełk
Drwal - operator pilarki (1396/20) 2020-07-03 - 2020-07-18 97 1 OKZ Ełk
Opiekun do dzieci (1380/20) 2020-07-03 - 2020-07-27 75 1 OKZ Ełk
Kreowanie wizerunku (1377/20) 2020-07-04 - 2020-07-04 8 8 OKZ Ełk
Kreowanie wizerunku (1376/20) 2020-07-05 - 2020-07-05 8 10 OKZ Ełk
Pracownik działu handlowego wraz z umiejętnością obsługi arkuszy kalkulacyjnych, znajomością specyfiki działu kadr i płac oraz umiejętnością obsługi klienta anglojęzycznego (1399/20) 2020-07-05 - 2020-07-30 93 1 OKZ Ełk
Specjalista do spraw kadr - najnowsze zmiany wraz z obsługą arkuszy kalkulacyjnych (1390/20) 2020-07-05 - 2020-07-17 63 1 OKZ Ełk
Spawanie metodą MAG - 135 (1928/20) 2020-07-07 - 2020-07-30 146 2 OKZ Pisz
Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetlenia elektrycznego o napięciu do 1kV - obsługa, konserwacja, remonty. (1933/20) 2020-07-08 - 2020-07-14 25 4 OKZ Pisz
Poradnictwo zawodowe (4554/20) 2020-07-08 - 2022-12-31 66 22 OKZ Gołdap
Kreowanie wizerunku (1407/20) 2020-07-11 - 2020-07-11 8 1 OKZ Ełk
Handlowiec detalista – sprzedawca (1807/20) 2020-07-13 - 2020-08-06 54 2 OKZ Gołdap
Kreowanie wizerunku (1810/20) 2020-07-17 - 2020-07-17 8 5 OKZ Gołdap
Spawanie metodą MAG - 135 (1813/20) 2020-07-21 - 2020-08-22 116 3 OKZ Gołdap
Kreowanie wizerunku (2012/20) 2020-07-22 - 2020-07-22 8 7 OKZ Węgorzewo
Poradnictwo zawodowe (4608/20) 2020-07-23 - 2022-12-31 78 26 OKZ Pisz
Obsługa autoklawu (1750/20) 2020-08-08 - 2020-08-09 12 8 OKZ Olecko
Obsługa podestów ruchomych wraz z uprawnieniami elektrycznymi (1416/20) 2020-08-21 - 2020-09-04 59 1 OKZ Ełk
Kreowanie wizerunku (1757/20) 2020-08-22 - 2020-08-22 8 10 OKZ Olecko
Organizacja przyjęć okolicznościowych (1760/20) 2020-08-24 - 2020-08-31 56 2 OKZ Olecko
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV (1817/20) 2020-08-27 - 2020-08-27 8 1 OKZ Gołdap
Operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (1437/20) 2020-09-02 - 2020-09-08 35 1 OKZ Ełk
Księgowość wspomagana komputerem (1766/20) 2020-09-03 - 2020-09-30 60 2 OKZ Olecko
Pracownik administracyjno - biurowy (1768/20) 2020-09-04 - 2020-09-25 56 2 OKZ Olecko
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1kV - przygotowanie do weryfikacji uprawnień Grupa 1 (1610/20) 2020-09-12 - 2020-09-26 30 1 OKZ Giżycko
Kreowanie wizerunku (1944/20) 2020-09-12 - 2020-09-12 8 10 OKZ Pisz
Kucharz z elementami dietetyki (1774/20) 2020-09-16 - 2020-09-30 40 2 OKZ Olecko
Kreowanie wizerunku (1449/20) 2020-09-20 - 2020-09-20 8 1 OKZ Ełk
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego (1777/20) 2020-09-21 - 2020-10-25 110 3 OKZ Olecko
Nowoczesne techniki koloryzacji linii Loreal (1459/20) 2020-09-26 - 2020-10-01 37 1 OKZ Ełk
Opiekunka dziecięca (1613/20) 2020-09-26 - 2021-01-26 80 1 OKZ Giżycko
Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetnlenia elektrycznego o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż i nadzór (1949/20) 2020-10-04 - 2020-10-25 60 2 OKZ Pisz
Spawanie metodą TIG i MAG (1820/20) 2020-10-19 - 2020-12-05 216 5 OKZ Gołdap
Księgowość wspomagana komputerem (1954/20) 2020-10-25 - 2020-11-21 70 3 OKZ Pisz
Kreowanie wizerunku (1960/20) 2020-11-07 - 2020-11-07 8 5 OKZ Pisz
Kreowanie wizerunku (1781/20) 2020-11-08 - 2020-11-08 8 5 OKZ Olecko
Pracownik administracyjno – biurowy (2015/20) 2020-11-10 - 2020-12-11 50 2 OKZ Węgorzewo
Kreowanie wizerunku (1787/20) 2020-11-14 - 2020-11-14 8 5 OKZ Olecko
Kadry i Płace (1617/20) 2020-11-21 - 2021-02-20 113 1 OKZ Giżycko
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (2017/20) 2020-11-28 - 2021-01-12 60 3 OKZ Węgorzewo
Pielęgnacja dłoni ze stylizacją paznokci i obsługą autoklawu. (2016/20) 2020-12-14 - 2021-01-26 112 5 OKZ Węgorzewo
Kreowanie wizerunku (1823/20) 2020-12-19 - 2020-12-19 8 7 OKZ Gołdap
Kreowanie wizerunku (2023/20) 2020-12-21 - 2020-12-21 8 7 OKZ Węgorzewo
Kreowanie wizerunku (2024/20) 2020-12-22 - 2020-12-22 8 4 OKZ Węgorzewo
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego (1702/21) 2021-01-26 - 2021-02-27 70 2 OKZ Olecko
Kupiec – handlowiec z obsługa kasy fiskalnej (2003/21) 2021-02-01 - 2021-02-17 79 1 OKZ Węgorzewo
Pracownik do spraw kadr i projektów wraz z obsługą pakietu Ms Office (1316/21) 2021-02-02 - 2021-02-28 80 1 OKZ Ełk
Kreowanie wizerunku (1601/21) 2021-02-04 - 2021-02-04 8 5 OKZ Giżycko
Kreowanie wizerunku (1602/21) 2021-02-05 - 2021-02-05 8 5 OKZ Giżycko
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (1907/21) 2021-02-13 - 2021-03-13 94 3 OKZ Pisz
Stylizacja paznokci z obsługą autoklawu (1606/21) 2021-02-17 - 2021-03-31 65 3 OKZ Giżycko
Przedstawiciel handlowy (1328/21) 2021-02-18 - 2021-03-30 101 1 OKZ Ełk
Kurs dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B (1329/21) 2021-02-19 - 2021-03-25 90 2 OKZ Ełk
Uprawnienia elektroenergetyczne (1325/21) 2021-02-24 - 2021-02-24 10 2 OKZ Ełk
Drwal - operator pilarki (1335/21) 2021-02-26 - 2021-03-14 97 2 OKZ Ełk
Kreowanie wizerunku (1338/21) 2021-02-28 - 2021-02-28 8 5 OKZ Ełk
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS (2008/21) 2021-03-03 - 2021-03-06 23 1 OKZ Węgorzewo
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (1715/21) 2021-03-03 - 2021-03-23 60 1 OKZ Olecko
Obsługa podestów ruchomych (2009/21) 2021-03-08 - 2021-03-13 35 1 OKZ Węgorzewo
Operator wózków jezdniowych: Wózki podnośnikowe, z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (2007/21) 2021-03-08 - 2021-03-20 44 5 OKZ Węgorzewo
Kreowanie wizerunku (1801/21) 2021-03-11 - 2021-03-11 8 5 OKZ Gołdap
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1914/21) 2021-03-13 - 2021-04-13 35 4 OKZ Pisz
Kreowanie wizerunku (1340/21) 2021-03-14 - 2021-03-14 8 4 OKZ Ełk
Spawanie metodą MAG i TIG (1802/21) 2021-03-15 - 2021-04-24 216 5 OKZ Gołdap
Opiekun osoby starszej (1611/21) 2021-03-15 - 2021-03-26 80 1 OKZ Giżycko
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż. (2005/21) 2021-03-16 - 2021-03-19 20 1 OKZ Węgorzewo
Przerzynka drewna okrągłego, leżącego pilarką spalinową (łańcuchową) (2019/21) 2021-03-20 - 2021-03-20 8 1 OKZ Węgorzewo
Kreowanie wizerunku (1614/21) 2021-03-22 - 2021-03-22 8 2 OKZ Giżycko
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (2018/21) 2021-03-26 - 2021-04-23 60 1 OKZ Węgorzewo
Kreowanie wizerunku (2026/21) 2021-03-29 - 2021-03-29 8 8 OKZ Węgorzewo
Prowadzenie sklepu internetowego wraz z umiejętnością przygotowania raportów sprzedaży (1363/21) 2021-04-22 - 2021-04-30 60 1 OKZ Ełk
Kreowanie wizerunku (1920/21) 2021-04-24 - 2021-04-24 8 5 OKZ Pisz
Handlowiec detalista - sprzedawca (1805/21) 2021-04-26 - 2021-06-07 54 2 OKZ Gołdap
Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych (1922/21) 2021-05-10 - 2021-05-26 35 1 OKZ Pisz
Kreowanie wizerunku (1754/21) 2021-05-30 - 2021-05-30 8 3 OKZ Olecko
Podstawy rachunkowości - dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych (1618/21) 2021-06-12 - 2021-11-20 173 2 OKZ Giżycko
Specjalista ds. Kadr i płac (2029/21) 2021-06-14 - 2021-06-30 40 1 OKZ Węgorzewo
Kreowanie wizerunku (2032/21) 2021-06-19 - 2021-06-19 8 2 OKZ Węgorzewo
Kreowanie wizerunku (1807/21) 2021-06-23 - 2021-06-23 8 3 OKZ Gołdap
Kreowanie wizerunku (1390/21) 2021-07-10 - 2021-07-10 8 1 OKZ Ełk
Kreowanie wizerunku (1940/21) 2021-07-10 - 2021-07-10 8 2 OKZ Pisz
Indywidualny Plan Działania (4505/21) 2021-08-27 - 2021-12-31 2 1 OKZ Olecko
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż (1765/21) 2021-09-07 - 2021-10-26 60 1 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4506/21) 2021-09-12 - 2021-09-12 3 1 OKZ Olecko
Spawanie metodą MAG - 135 (1811/21) 2021-09-20 - 2021-10-16 116 1 OKZ Gołdap
Kreowanie wizerunku (1775/21) 2021-10-02 - 2021-10-02 8 2 OKZ Olecko
Kreowanie wizerunku (1790/21) 2021-10-02 - 2021-10-02 8 1 OKZ Olecko
Makijaż (1622/21) 2021-10-04 - 2021-10-25 40 3 OKZ Giżycko
Logistyk spedytor z rozliczaniem czasu pracy kierowców (1778/21) 2021-10-09 - 2021-10-23 40 2 OKZ Olecko
Kreowanie wizerunku (1625/21) 2021-10-16 - 2021-10-16 8 5 OKZ Giżycko
Opiekunka dziecięca (1627/21) 2021-10-28 - 2021-12-20 110 4 OKZ Giżycko
Eksploatacja autoklawów – parowych sterylizatorów medycznych o pojemności komór sterylizacyjnych od 5 do ok. 1000 litrów (1629/21) 2021-11-02 - 2021-11-04 16 2 OKZ Giżycko
Stylizacja paznokci (1633/21) 2021-11-06 - 2021-12-19 50 2 OKZ Giżycko
Kreowanie wizerunku (1635/21) 2021-11-07 - 2021-11-07 8 5 OKZ Giżycko
Księgowość w małej firmie (1782/21) 2021-11-13 - 2021-11-30 60 1 OKZ Olecko
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV - przygotowanie do weryfikacji uprawnień (1460/21) 2021-11-26 - 2021-11-27 12 1 OKZ Ełk
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1449/21) 2021-11-28 - 2021-12-30 35 1 OKZ Ełk
Kreowanie wizerunku (1786/21) 2021-12-04 - 2021-12-04 8 2 OKZ Olecko
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (1710/22) 2022-01-19 - 2022-02-12 50 1 OKZ Olecko
Palacz kotłów CO opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym. (1941/22) 2022-06-01 - 2022-06-07 20 1 OKZ Pisz
Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetlenia elektrycznego o napięciu do 1 kV - obsługa, konserwacja, naprawy, montaż i nadzór (1943/22) 2022-06-09 - 2022-06-20 24 1 OKZ Pisz
Kreowanie wizerunku (1949/22) 2022-07-19 - 2022-07-19 8 2 OKZ Pisz
Kelner-barman-barista (1744/22) 2022-09-14 - 2022-09-30 100 3 OKZ Olecko
Poradnictwo zawodowe (4501/22) 2022-10-01 - 2022-12-31 22 8 OKZ Olecko
Kreowanie wizerunku (1746/22) 2022-10-08 - 2022-10-08 8 8 OKZ Olecko
Stylizacja fryzur (1749/22) 2022-10-15 - 2022-11-26 40 1 OKZ Olecko
Kreowanie wizerunku (2001/22) 2022-11-19 - 2022-11-19 8 3 OKZ Węgorzewo
Kurs makijażu (1704/22) 2022-11-20 - 2022-12-11 50 2 OKZ Olecko