Nr projektu: POWR.01.02.01-20-0009/19
Tytuł projektu: NOWE KWALIFIKACJE – NOWE MOŻLIWOŚCI – wsparcie osób pracujących do 29 roku życia

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Liczba
uczestników
Wykonawca
Indywidualny Plan Działania (4305/20) 2020-05-26 - 2023-03-31 248 64 OKZ Suwałki
Indywidualny Plan Działania (4757/20) 2020-06-19 - 2023-03-31 133 34 OKZ Grajewo
Poradnictwo zawodowe (4758/20) 2020-06-26 - 2022-11-07 66 33 OKZ Grajewo
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1059/20) 2020-08-28 - 2020-09-30 60 2 OKZ Suwałki
Elektryk z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV (1069/20) 2020-09-04 - 2020-10-17 60 1 OKZ Suwałki
Pracownik ds. kadrowych i płacowych z certyfikatem ECDL (1075/20) 2020-09-05 - 2020-10-09 100 3 OKZ Suwałki
Poradnictwo zawodowe (4306/20) 2020-09-17 - 2023-03-31 120 62 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1090/20) 2020-10-16 - 2020-10-17 8 6 OKZ Suwałki
Grafika komputerowa z certyfikatem ECDL (1096/20) 2020-10-16 - 2020-12-10 80 3 OKZ Suwałki
Wózek jezdniowy napędzany specjalizowany (2252/20) 2020-10-19 - 2020-11-05 44 1 OKZ Grajewo
Księgowość wspomagana komputerem z certyfikatem ECDL (1100/20) 2020-11-04 - 2021-01-30 120 4 OKZ Suwałki
Indywidualny Plan Działania (4353/20) 2020-11-30 - 2022-03-31 92 23 OKZ Augustów
Poradnictwo zawodowe (4354/20) 2020-12-04 - 2021-09-30 34 17 OKZ Augustów
Elektryk z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV (1235/20) 2020-12-05 - 2020-12-14 40 1 OKZ Augustów
Warsztaty kreowania wizerunku (1105/20) 2020-12-06 - 2020-12-06 8 8 OKZ Suwałki
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1108/20) 2020-12-09 - 2021-01-29 60 1 OKZ Suwałki
Operator wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych oraz uprawnieniami elektrycznymi do 1 kv (1002/21) 2021-01-08 - 2021-02-14 40 1 OKZ Suwałki
Kosmetyczka z modułem stylizacji rzęs i obsługą autoklawu (1004/21) 2021-01-21 - 2021-03-22 80 1 OKZ Suwałki
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego (1710/21) 2021-01-26 - 2021-02-27 70 1 OKZ Olecko
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1204/21) 2021-01-30 - 2021-03-18 42 3 OKZ Augustów
Pracownik ds. kadrowych i płacowych z certyfikatem ECDL (1013/21) 2021-02-10 - 2021-03-23 100 1 OKZ Suwałki
Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac (2207/21) 2021-02-13 - 2021-06-13 120 2 OKZ Grajewo
Kadry i płace z obsługą programów MS Office (2208/21) 2021-02-14 - 2021-04-25 80 1 OKZ Grajewo
Pracownik ds. kadrowych i płacowych z księgowością komputerową (2209/21) 2021-02-14 - 2021-06-12 120 4 OKZ Grajewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1208/21) 2021-02-15 - 2021-02-16 8 9 OKZ Augustów
Kadry i płace (1207/21) 2021-02-17 - 2021-03-13 60 3 OKZ Augustów
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanym gazem (1018/21) 2021-02-17 - 2021-03-17 74 7 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (2213/21) 2021-03-04 - 2021-03-04 8 2 OKZ Grajewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1021/21) 2021-03-07 - 2021-03-07 8 9 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (2216/21) 2021-03-11 - 2021-03-11 8 6 OKZ Grajewo
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS (1213/21) 2021-03-12 - 2021-04-10 35 3 OKZ Augustów
Warsztaty kreowania wizerunku (2218/21) 2021-03-20 - 2021-03-20 8 4 OKZ Grajewo
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (2220/21) 2021-03-20 - 2021-04-28 45 7 OKZ Grajewo
Elektryk - operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS (1030/21) 2021-03-22 - 2021-06-28 95 1 OKZ Suwałki
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanym gazem (1028/21) 2021-03-22 - 2021-04-26 60 2 OKZ Suwałki
Drwal - operator pilarki (1217/21) 2021-03-22 - 2021-04-10 113 2 OKZ Augustów
Księgowość wspomagana komputerem (2222/21) 2021-03-27 - 2021-06-13 80 1 OKZ Grajewo
Warsztaty kreowania wizerunku (2227/21) 2021-04-17 - 2021-04-17 8 7 OKZ Grajewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1225/21) 2021-04-20 - 2021-04-20 8 5 OKZ Augustów
Warsztaty kreowania wizerunku (2232/21) 2021-04-24 - 2021-04-24 8 4 OKZ Grajewo
Barman z obsługą autoklawu (1041/21) 2021-05-04 - 2021-06-13 72 3 OKZ Suwałki
Elektryk z uprawnieniami w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroeneregtycznych do 1 KV (1038/21) 2021-05-05 - 2021-06-28 60 1 OKZ Suwałki
Elektryk z uprawnieniami z zakresu urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV (1226/21) 2021-05-05 - 2021-05-31 60 2 OKZ Augustów
Kosmetyczka z modułem stylizacji rzęs i obsługą autoklawu (1040/21) 2021-05-05 - 2021-06-09 80 3 OKZ Suwałki
Pracownik ds. kadrowych i płacowych z certyfikatem ECDL (1044/21) 2021-05-06 - 2021-06-19 100 4 OKZ Suwałki
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanym gazem (1046/21) 2021-05-06 - 2021-06-10 60 2 OKZ Suwałki
Barista (2235/21) 2021-05-11 - 2021-05-13 24 1 OKZ Grajewo
Urządzenia, sieci i instalacje gazowe SEP Gr. 3 (2236/21) 2021-05-25 - 2021-05-31 25 1 OKZ Grajewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1058/21) 2021-05-30 - 2021-05-30 8 4 OKZ Suwałki
Operator wózków jezdniowych specjalizowanych (2241/21) 2021-06-10 - 2021-10-07 62 1 OKZ Grajewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1235/21) 2021-06-17 - 2021-06-17 8 1 OKZ Augustów
Warsztaty kreowania wizerunku (1066/21) 2021-06-20 - 2021-06-20 8 12 OKZ Suwałki
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV (2246/21) 2021-06-26 - 2021-06-30 25 2 OKZ Grajewo
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (2245/21) 2021-06-28 - 2021-10-07 40 5 OKZ Grajewo
Magazynier z obsługą wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1071/21) 2021-08-16 - 2021-10-14 55 2 OKZ Suwałki
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS (1241/21) 2021-08-17 - 2021-10-15 35 1 OKZ Augustów
Pracownik ds. kadrowych i płacowych (1075/21) 2021-08-23 - 2021-09-24 70 2 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (2252/21) 2021-08-26 - 2021-08-26 8 5 OKZ Grajewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1084/21) 2021-09-18 - 2021-09-18 8 8 OKZ Suwałki
Archiwista Zakładowy (1087/21) 2021-09-27 - 2021-10-21 40 1 OKZ Suwałki
Barman-Kelner z obsługą autoklawu (1096/21) 2021-10-18 - 2021-12-14 90 5 OKZ Suwałki
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym (1086/21) 2021-10-20 - 2022-01-12 280 3 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1247/21) 2021-10-20 - 2021-10-20 8 1 OKZ Augustów
Obsługa suwnic - suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (1259/21) 2021-11-15 - 2022-01-25 38 4 OKZ Augustów
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem (1261/21) 2021-11-17 - 2021-12-29 35 3 OKZ Augustów
Warsztaty kreowania wizerunku (1109/21) 2021-11-28 - 2021-11-28 8 4 OKZ Suwałki
Poradnictwo zawodowe (4355/21) 2021-12-07 - 2021-12-31 12 6 OKZ Augustów
Warsztaty kreowania wizerunku (1267/21) 2021-12-15 - 2021-12-16 8 6 OKZ Augustów
Grafika komputerowa (1012/22) 2022-02-05 - 2022-03-06 80 5 OKZ Suwałki
Pracownik ds. kadrowych i płacowych z księgowością komputerową (1208/22) 2022-02-10 - 2022-03-25 120 1 OKZ Augustów
Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac (2204/22) 2022-02-12 - 2022-04-03 120 1 OKZ Grajewo
Asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego (1014/22) 2022-02-16 - 2022-03-24 100 2 OKZ Suwałki
Operator żurawi samojezdnych (1019/22) 2022-02-21 - 2022-03-16 50 3 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (2212/22) 2022-03-22 - 2022-03-22 8 2 OKZ Grajewo
Warsztaty kreowania wizerunku (1032/22) 2022-03-27 - 2022-03-27 8 5 OKZ Suwałki
Podstawy księgowości (2214/22) 2022-04-09 - 2022-04-30 50 1 OKZ Grajewo
Warsztaty kreowania wizerunku (2240/22) 2022-07-15 - 2022-07-15 8 2 OKZ Grajewo
Pracownik ds. kadrowo-płacowych (1047/22) 2022-08-08 - 2022-09-12 70 3 OKZ Suwałki
Warsztaty kreowania wizerunku (1054/22) 2022-08-28 - 2022-08-28 8 4 OKZ Suwałki
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem, (1049/22) 2022-08-29 - 2022-09-27 35 1 OKZ Suwałki
Indywidualny Plan Działania (4351/22) 2022-10-27 - 2023-03-31 8 2 OKZ Augustów
Poradnictwo zawodowe (4352/22) 2022-11-29 - 2023-03-31 4 2 OKZ Augustów
Elektryk z uprawnieniami z zakresu urządzenia,instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 KV i powyżej (1010/23) 2023-01-27 - 2023-02-21 40 1 OKZ Suwałki