Nr projektu: POWR.01.02.01-20-0007/20
Tytuł projektu: Przedsiębiorca z POWER-em

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu) Czas trwania Liczba
godzin
Liczba
uczestników
Wykonawca
Doradztwo indywidualne (4003/21) 2021-11-27 - 2021-12-01 24 12 OKZ Białystok
Doradztwo indywidualne (4257/21) 2021-12-01 - 2022-04-20 26 13 OKZ Sokółka
ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę (195/21) 2021-12-13 - 2022-01-18 46 11 OKZ Białystok
ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę (901/22) 2022-01-14 - 2022-01-24 46 7 OKZ Sokółka
Doradztwo indywidualne (4001/22) 2022-02-07 - 2022-03-11 32 16 OKZ Białystok
ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę (17/22) 2022-02-25 - 2022-03-07 45 9 OKZ Białystok
ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę (22/22) 2022-03-14 - 2022-03-21 45 7 OKZ Białystok
Doradztwo indywidualne (4007/22) 2022-04-09 - 2022-05-02 18 9 OKZ Białystok
ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę (913/22) 2022-04-21 - 2022-04-28 45 5 OKZ Sokółka
ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę (53/22) 2022-05-05 - 2022-05-12 45 9 OKZ Białystok
Doradztwo indywidualne (4009/22) 2022-06-27 - 2022-06-29 28 14 OKZ Białystok
ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę (95/22) 2022-06-30 - 2022-07-08 45 8 OKZ Białystok
ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę (97/22) 2022-06-30 - 2022-07-11 45 6 OKZ Białystok
Doradztwo indywidualne (4010/22) 2022-08-10 - 2022-08-16 18 9 OKZ Białystok
ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę (102/22) 2022-08-17 - 2022-08-23 45 9 OKZ Białystok
Doradztwo indywidualne (4011/22) 2022-09-01 - 2022-09-07 20 10 OKZ Białystok
ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę (115/22) 2022-09-08 - 2022-09-14 45 11 OKZ Białystok
Doradztwo indywidualne (4251/22) 2022-09-16 - 2022-09-23 26 13 OKZ Sokółka
Doradztwo indywidualne (4012/22) 2022-09-22 - 2022-09-23 6 3 OKZ Białystok
ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę (936/22) 2022-09-24 - 2022-09-30 45 16 OKZ Sokółka
Doradztwo indywidualne (4013/22) 2022-11-15 - 2022-11-21 20 10 OKZ Białystok
ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę (152/22) 2022-11-19 - 2022-11-26 45 10 OKZ Białystok