Szczegółowe dane o szkoleniu

Nazwa szkolenia: Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Termin realizacji: trwa nabór
Miejsce realizacji: OKZ Suwałki
Kontakt: tel. 87 5664964

Przedmiot Liczba
godzin
Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy 1
Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP) 3
Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka. Omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy oraz związanej z nimi profilaktyki 2
Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy 2
Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 3
Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego 1
Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 3
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1

Zadaj pytanie Zapisz się online

Koszt szkolenia: uzależniony od ilości osób