Szczegółowe dane o szkoleniu

Nazwa szkolenia: Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
Termin realizacji: trwa nabór
Miejsce realizacji: OKZ Suwałki
Kontakt: tel. 87 5664964

Przedmiot Liczba
godzin
Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy 2
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1
Nowoczesne rozwiązania techniczno - organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy 2
Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego 2
Nowoczesne metody pracy służb bhp 2
Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 5
Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 3
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 4
Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP) 5
Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka 2
Metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy 4

Zadaj pytanie Zapisz się online

Koszt szkolenia: uzależniony od ilości osób