Szczegółowe dane o szkoleniu

Nazwa szkolenia: Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
Termin realizacji: od 2024.06.24 do 2024.07.03
Miejsce realizacji: OKZ Suwałki
Kontakt: tel. 87 5664964

Przedmiot Liczba
godzin
Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP) 8
Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy 5
Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 10
Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy 15
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń u urządzeń higieniczno - sanitarnych 3
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych 5
Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka 2
Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby 6
Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacji problematyki bhp 4
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 3
Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego 3

Zadaj pytanie Zapisz się online

Koszt szkolenia: uzależniony od ilości osób