Szczegółowe dane o szkoleniu

Nazwa szkolenia: Opiekun osób starszych
Termin realizacji: od 2024.07.29 do 2024.08.30
Miejsce realizacji: OKZ Giżycko
Kontakt: tel. 87 4291299

Przedmiot Liczba
godzin
Dietetyka i przygotowywanie posiłków 14
Organizacja pracy własnej oraz zasady bhp 6
Podstawy psychologii wieku starczego 6
Gerontologia 4
Podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych, niedołężnych 24
Etyka w zawodzie opiekuna 2
Wybrane zagadnienia prawne 4
Publiczna służba zdrowia oraz system pomocy społecznej 6
Podstawy psychiatrii 14

Zadaj pytanie Zapisz się online

Koszt szkolenia: uzależniony od ilości osób