Nr projektu: RPPD.02.01.00-20-0258/18
Tytuł projektu: Kierunek PRACA - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo po 30 roku życia
Rodzaj wsparcia: Staże zawodowe

Numer i data zawarcia umowy Liczba
uczestników
Nazwa i adres przedsiębiorstwa / Miejsce odbywania stażu Okres stażu Godziny odbywania stażu
01/04/2019/KierunekPRACA z dnia 31.10.2019 1 DR Broker Marek Gierałtowski, ul. Kaczorowskiego 7 lok. U25, 15-375 Białystok 01.11.2019-31.01.2020 8:00-16:00
02/04/2019/KierunekPRACA z dnia 31.10.2019 1 Twój Dom Nieruchomości Agnieszka Kwiatkowska, Stara Łomża nad Rzeką 6, 18-400 Łomża, Oddział w Białymstoku, ul. Piękna 5 lok. 21, 15-282 Białystok 01.11.2019-31.01.2020 9:00-17:00
1/Staż-Sok/Praca19 1 Salon Piękności ELLA Elżbieta Raube-Gawrysiuk, ul. Letnia 1; 16-100 Sokółka 26.11.2019-25.02.2020 9:00-17:00
2/Staż-Sok/Praca19 1 Barter S.A. w Białymstokuul. Legionowa 28; 15-281 Białystok 20.12.2019-19.03.2020 8:00-15:00