Masaż sportowo leczniczy
Doradztwo biznesowe specjalistyczne
Kurs krawiecki
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym