Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Język niemiecki - kurs dla początkujących
Kurs krawiecki
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem