Weryfikacja uprawnień energetycznych
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu