Rysunek techniczny - czytanie rysunku technicznego w branży metalowej
Obsługa suwnic
Obsługa podestów ruchomych
Operator przenośnych żurawi przeładunkowych HDS
Drwal - operator pilarki