Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem