Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne - przygotowanie do weryfikacji uprawnień
Obsługa podestów ruchomych
Przygotowanie do egzaminu UDT na wózki jezdniowe podnośnikowe – II WJO
Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel