Projektowanie dwuwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD
Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin