Fotografia cyfrowa z obsługą Photoshop
Warsztaty SCIENCElab
Urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - przygotowanie do weryfikacji uprawnień
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem
Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel od podstaw