Przygotowanie do testu sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
FOTOGRAFIA cyfrowa z obsługą Photoshop
JĘZYK LITEWSKI od podstaw
Warsztaty KROJU i SZYCIA dla początkujących
Obsługa arkusza kalkulacyjnego MS Excel od podstaw