Indywidualny kurs języka angielskiego średnio zaawansowany B1/B2 90 (bony na szkolenie)
Pracownik ds. kadrowych i płacowych
Indywidualny angielski A1/A2 (bony na szkolenie)
Język angielski na poziomie A1/A2 (240 godz.) zakończony egzaminem TOEIC Listening&Reading - praca,biuro
Kurs kompetencji ogólnych przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy)