Egzamin E/D - gr. 1 - elektrycy, gr. 2 - palacze, gr. 3 - gazownicy
Język angielski - podstawowy
Urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - przygotowanie do weryfikacji uprawnień
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami