Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki
Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom podstawowy)
Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka polskiego
Indywidualny angielski A1/A2 (bony na szkolenie)
Język angielski na poziomie A1/A2 (240 godz.) zakończony egzaminem TOEIC Listening&Reading - praca,biuro