Kurs krawiecki - podstawowy
Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Obsługa, konserwacja, naprawy, montaż.
Urządzenia, sieci i instalacje gazowe - przygotowanie do weryfikacji uprawnień
Egzamin energetyczny Grupa 1,2,3
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1kV - przygotowanie do weryfikacji uprawnień Grupa 1