Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego
Spawanie metodą TIG - 141
Spawanie acetylenowo - tlenowe - 311
Spawanie metodą MAG - 135
Spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111