Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Obsługa, konserwacja, naprawy, montaż.
MS EXCEL-poziom średniozaawansowany
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1kV - przygotowanie do weryfikacji uprawnień Grupa 1
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym - przygotowanie do weryfikacji uprawnień Grupa 2
Urządzenia, sieci i instalacje gazowe - przygotowanie do weryfikacji uprawnień