Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1kV - przygotowanie do weryfikacji uprawnień Grupa 1
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym - przygotowanie do weryfikacji uprawnień Grupa 2
Urządzenia, sieci i instalacje gazowe - przygotowanie do weryfikacji uprawnień
Egzamin energetyczny Grupa 1,2,3
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem