Kadry i płace - prowadzenie spraw kadrowo płacowych. Kurs umiejętności zawodowych A.35
Kwalifikacyjny kurs Zawodowy AU.26 Projektowanie fryzur
Szkoła wizażu
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1kV - przygotowanie do weryfikacji uprawnień Grupa 1
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym - przygotowanie do weryfikacji uprawnień Grupa 2