Opiekunka osób starszych
Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Obsługa, konserwacja, naprawy, montaż.
Kurs florystyczny
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Urządzenia, sieci i instalacje gazowe - przygotowanie do weryfikacji uprawnień