Obsługa kas fiskalnych
Specjalista ds. Kadr i płac - AKTUALIZACJA WIADOMOŚCI
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych
Kadry i płace