Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Drwal - operator pilarki
Obsługa żurawi przenośnych (HDS)
Obsługa kos spalinowych-wykaszarek
Obsługa pilarek spalinowych i przerzynka