Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Zasady udzielania pierwszej pomocy
Spawanie metodą MAG - 135
Spawanie metodą MIG - 131
Spawanie metodą TIG - 141