Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
Stylizacja paznokci