Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
Kurs dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników na stanowiskach robotniczych
Drwal - operator pilarki
Kurs dla kandydatów na kierowców prawa jazdy kategorii B