Nr projektu:POWR.01.02.01-20-0027/15
Tytuł projektu:CZAS NA STAŻ - kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo do 29 roku życia

Rodzaj wsparcia / Nazwa szkolenia lub doradztwa (Nr kursu)Czas trwaniaLiczba
godzin
Liczba
uczestników
Wykonawca
Indywidualny plan działań (4351/16) 2016-05-11 - 2016-05-113,02OKZ Augustów
Poradnictwo zawodowe (4352/16) 2016-05-12 - 2016-05-2020,02OKZ Augustów
Wsparcie psychologiczne (6000/16) 2016-05-16 - 2016-10-0366,011OKZ Augustów
Indywidualny plan działań (4751/16) 2016-05-24 - 2016-05-309,06OKZ Grajewo
Indywidualny plan działań (4301/16) 2016-05-27 - 2016-05-276,04OKZ Suwałki
Indywidualny plan działań (4353/16) 2016-05-31 - 2016-05-313,02OKZ Augustów
Poradnictwo zawodowe (4752/16) 2016-05-31 - 2016-06-1160,06OKZ Grajewo
Poradnictwo zawodowe (4354/16) 2016-06-01 - 2016-06-0720,02OKZ Augustów
Wsparcie psychologiczne (6001/16) 2016-06-04 - 2016-09-03102,017OKZ Grajewo
Indywidualny plan działań (4753/16) 2016-06-04 - 2016-06-2416,511OKZ Grajewo
Poradnictwo zawodowe (4754/16) 2016-06-05 - 2016-07-23110,011OKZ Grajewo
Indywidualny plan działań (4355/16) 2016-06-06 - 2016-06-083,02OKZ Augustów
Poradnictwo zawodowe (4356/16) 2016-06-07 - 2016-07-0870,07OKZ Augustów
Poradnictwo zawodowe (4304/16) 2016-06-11 - 2016-07-0740,04OKZ Suwałki
Indywidualny plan działań (4358/16) 2016-06-15 - 2016-06-307,55OKZ Augustów
Indywidualny plan działań (4303/16) 2016-06-21 - 2016-06-2922,515OKZ Suwałki
Poradnictwo zawodowe (4305/16) 2016-06-27 - 2016-09-17142,015OKZ Suwałki
Wsparcie psychologiczne (6652/16) 2016-06-29 - 2016-09-3038,08OKZ Suwałki
Wsparcie psychologiczne (6651/16) 2016-07-04 - 2016-08-2290,015OKZ Suwałki
Indywidualny plan działań (4306/16) 2016-07-04 - 2016-07-076,04OKZ Suwałki
Indywidualny plan działań (4755/16) 2016-07-04 - 2016-07-2712,08OKZ Grajewo
Poradnictwo zawodowe (4756/16) 2016-07-04 - 2016-07-2980,08OKZ Grajewo
Wsparcie psychologiczne (6351/16) 2016-07-06 - 2016-09-2042,08OKZ Grajewo
Poradnictwo zawodowe (4307/16) 2016-07-11 - 2016-08-2534,04OKZ Suwałki
Indywidualny plan działań (4308/16) 2016-08-02 - 2016-08-023,02OKZ Suwałki
Poradnictwo zawodowe (4309/16) 2016-08-04 - 2016-08-2912,02OKZ Suwałki
Indywidualny plan działań (4359/16) 2016-08-11 - 2016-09-087,55OKZ Augustów
Poradnictwo zawodowe (4360/16) 2016-08-11 - 2016-09-1450,05OKZ Augustów
Wsparcie psychologiczne (6005/16) 2016-08-13 - 2016-11-0330,05OKZ Augustów
Indywidualny plan działań (4757/16) 2016-09-09 - 2016-10-1210,57OKZ Grajewo
Poradnictwo zawodowe (4758/16) 2016-09-09 - 2016-10-1370,07OKZ Grajewo
Wsparcie psychologiczne (6352/16) 2016-09-09 - 2016-11-0542,07OKZ Grajewo
Indywidualny plan działań (4310/16) 2016-10-06 - 2016-10-1819,513OKZ Suwałki
Wsparcie psychologiczne (6655/16) 2016-10-08 - 2017-01-1866,012OKZ Suwałki
Poradnictwo zawodowe (4311/16) 2016-10-09 - 2016-11-20120,012OKZ Suwałki
Indywidualny plan działań (4312/16) 2016-10-14 - 2016-10-149,06OKZ Suwałki
Poradnictwo zawodowe (4313/16) 2016-10-15 - 2016-10-3060,06OKZ Suwałki
Wsparcie psychologiczne (6656/16) 2016-10-17 - 2016-11-1036,06OKZ SuwałkiPOWRÓT