Obecnie w naszym ośrodku prowadzimy nabór na następujące szkolenia:


Nazwa szkoleniaTerminLiczba
godzin
Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki do ustalenia40 Zadaj pytanie Zapisz się online
Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom podstawowy) do ustalenia40 Zadaj pytanie Zapisz się online
Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka polskiego do ustalenia40 Zadaj pytanie Zapisz się online
Indywidualny angielski A1/A2 (bony na szkolenie) do ustalenia120 Zadaj pytanie Zapisz się online
Język angielski na poziomie A1/A2 (240 godz.) zakończony egzaminem TOEIC Listening&Reading - praca,biuro do ustalenia240 Zadaj pytanie Zapisz się online
Język angielski na poziomie B1/B2 zakończony egzaminem TOEIC Listening&Reading (240 godz) - praca, biuro do ustalenia240 Zadaj pytanie Zapisz się online
Indywidualny kurs języka angielskiego średnio zaawansowany B1/B2 90 (bony na szkolenie) do ustalenia90 Zadaj pytanie Zapisz się online
Indywidualny kurs kompetencji ogólnych przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy) do ustalenia40 Zadaj pytanie Zapisz się online
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym do ustalenia30 Zadaj pytanie Zapisz się online
Sekretarka - asystentka szefa do ustalenia145 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP do ustalenia64 Zadaj pytanie Zapisz się online
Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby do ustalenia32 Zadaj pytanie Zapisz się online
Egzamin E/D - gr. 1 - elektrycy, gr. 2 - palacze, gr. 3 - gazownicy do ustalenia0,5 Zadaj pytanie Zapisz się online


Szkolenia trwające i zakończone w przeciągu ostatniego miesiąca


Nazwa szkoleniaTerminLiczba
godzin
Zasady udzielania pierwszej pomocy
od: 2018-10-15
do: 2019-02-10
8
Stylizacja paznokci - manicure hybrydowy
od: 2018-10-15
do: 2019-02-10
16
Obsługa kasy fiskalnej
od: 2018-10-15
do: 2019-02-10
8
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
od: 2018-10-15
do: 2019-02-10
80
Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem
od: 2018-10-15
do: 2019-02-10
35
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV
od: 2018-10-15
do: 2019-02-10
36
Język angielski - podstawowy
od: 2018-10-07
do: 2019-02-23
60
Kierownik wypoczynku
od: 2018-10-06
do: 2018-10-07
10
Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży
od: 2018-10-06
do: 2018-10-14
36
Wychowawca wypoczynku
od: 2018-10-06
do: 2018-10-14
36
Kierownik wypoczynku
od: 2018-10-06
do: 2018-10-16
10
Sztuka dekoracji potraw
od: 2018-10-04
do: 2019-04-04
30
Pracownik ds. kadrowych i płacowych
od: 2018-10-01
do: 2019-03-12
157
Specjalista ds. kadr i płac
od: 2018-09-30
do: 2019-01-31
60
Obsługa komputera - kurs podstawowy
od: 2018-09-30
do: 2019-02-17
40
Obsługa programu PŁATNIK
od: 2018-09-29
do: 2019-04-25
30
Carving - artystyczne rzeźbienie w warzywach i owocach
od: 2018-09-29
do: 2019-03-14
8
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
od: 2018-09-26
do: 2018-10-02
26
Eksploatacja i dozór urządzeń energetycznych gr. I, II, III - przygotowanie do weryfikacji uprawnień
od: 2018-09-26
do: 2018-10-02
25
Kadry i płace - prowadzenie spraw kadrowo-płacowych - A.35. (Kurs umiejętności zawodowych)
od: 2018-09-18
do: 2019-03-12
157
Seminarium przygotowujące do weryfikacji uprawnień energetycznych
od: 2018-09-10
do: 2018-10-01
6
Zasady udzielania pierwszej pomocy
od: 2018-09-06
do: 2018-10-03
8

POWRÓT